Thiết bị đo khí và môi trường

Chúng tôi cung cấp các thiết bị dò khí và quan trắc khí quyển môi trường, bao gồm các loại khí độc từ các nhà máy sản xuất, ngăn ngừa tai nạn lao động do thiếu ô xy, phòng tránh các loại khí gây nổ …

Thiết bị của chúng tôi cung cấp có thể đo được hầu hết các chỉ tiêu yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam và theo yêu cầu cụ thể từ dự án của quý khách hàng.

GEO: 10.7902912, 106.7936645

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THẠNH PHÁT - Cung cấp máy móc thiết bị, Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THẠNH PHÁT - thanhphat.asia